grizu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca grisou

İlişkili birleşik kelimeler; "grizumetre" "grizuölçer"

Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ri-zu