gri pasaport ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir görev için yurt dışına çıkanlar için verilen geçici pasaport

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ri pa-sa-port