grev gözcülüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Grev gözcüsünün yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-rev göz-cü-lü-ğü