gres yağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Makine yağı. "(Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-res ya-ğı