grena ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nar çiçeği renginde bir süs taşı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca grenat

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alüminyum silikat ile kalsiyum, magnezyum, demir, manganez vb. madenlerden birinin birleşmesinden oluşmuş çeşitli renkteki mineral

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mineraloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-re-na
grena