granülit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvars, feldspat, granit, Moskof camı vb. maddelerden birleşmiş billur kayağan taş kütlesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca granulite


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ra-nü-lit