gramsantimetre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gram ağırlığında bir cismin 1 santimetre yer değiştirmesini sağlayan enerji birimi, kilogrammetrenin yüz binde biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca gramme + centimètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ram-san-ti-met-re