gramkuvvet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gram kütleye 45° enlemindeki deniz yüzeyinde yerin uyguladığı kuvvet, gramağırlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca gramme + Arapça ḳuvvet


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ram-kuv-vet