gramer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil bilgisi. "(Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca grammaire

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil bilgisi kitabı


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ra-mer