grafolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazı bilimci, yazı uzmanı. "(Yazı bilimi ile uğraşan kimse.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca graphologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ra-fo-log