grafik sanatları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özgün sanat eserlerinin kopyasını levha, blok vb. üzerine oyarak, çizerek basma sanatlarının tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Resim, yağlı boya, baskı sanatları


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ra-fik sa-nat-la-rı