golfstrim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atlas Okyanusu'nda, Meksika Körfezi'nden başlayarak Britanya ve İskandinavya kıyılarına kadar ulaşıp Avrupa Rusyası'nın kuzey kıyılarına kadar gelen ve Batı Avrupa'nın deniz iklimini yumuşatan sıcak su akıntısı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

kelimesinin kökeni; İngilizce Gulf Stream


Hecelenişi / Hecelemesi;
golfst-rim