gocunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyden alınmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-den"

Örnek / Cümle; "Söylediklerimi üzerine alınıp gocundu."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekinmek, kaçınmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
go-cun-mak