glokoni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koyu yeşil renkli, hidratlı doğal demir ve potasyum silikat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca glauconie


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-lo-ko-ni