globülin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanı oluşturan maddelerden biri olan iri moleküllü protein

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca globuline

İlişkili birleşik kelimeler; "gamaglobülin"

Hecelenişi / Hecelemesi;
g-lo-bü-lin