glikozit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birçok bitkide bulunan glikoz birleşiklerinin genel adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca glycoside


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-li-ko-zit