glikozüri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıklıkla şeker hastalığında görülen, idrarda glikozun bulunması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca glycosurie


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-li-ko-zü-ri