glasyolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buzul bilimsel. "(Buzul bilimi ile ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca glaciologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-las-yo-lo-jik