glasyolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Buzul bilimci. "(Buzul bilimi uzmanı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

kelimesinin kökeni; Fransızca glaciologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-las-yo-log