gizliden gizliye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimsenin haberi olmadan, kimseye haber vermeden, el altından, kimseye duyurmadan, gizlice

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-li-den giz-li-ye