gizli yama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözle görülemeyecek kadar özenli bir biçimde yapılmış yama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-li ya-ma