gizli duruşma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-li du-ruş-ma