gizli dernek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli sayıda kişilerin illegal faaliyetleri sürdürmek amacıyla kurdukları dernek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-li der-nek