gizli şeker ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Henüz tanısı konulmamış veya yüksek düzeyde seyretmeyen şeker hastalığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-li şe-ker