gizlenebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizlenme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizlenme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-le-ne-bil-mek