gizlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, alalamak, peçelemek, kamufle etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giz-le-mek