ne demek?

Gizemsel olma durumu; mistiklik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gi-zem-sel-lik