gizemcilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm, mistiklik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

İlişkili birleşik kelimeler; "İslam gizemciliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-zem-ci-lik