giysisizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giysisiz olma durumu, elbisesizlik, kıyafetsizlik, esvapsızlık, libassızlık, urbasızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giy-si-siz-lik