giysili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine herhangi bir giysi giymiş olan, elbiseli, kıyafetli, esvaplı, libaslı, urbalı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
giy-si-li