giyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giyme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Giymeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Giyme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ye-bil-mek