giydirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giydirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Giydirmeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Giydirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
giy-di-re-bil-mek