girmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dışarıdan içeriye geçmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

Örnek / Cümle; "Yorulduğum için doğruca odama girdim."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sığmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Katılmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Almak, fethetmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

İncelemek, ayrıntılara inmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Girişmek, başlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulaşmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Sulu bir şeyin veya su dolu bir yerin içine batmak veya dalmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Zaman anlamlı kavramlar için gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek.

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Kavgaya tutuşmak.

13. Anlamı (eş anlamlısı):

İyice anlamak, iyice bilmek.

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak.

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Erişmek, ulaşmak.

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemek yemek.

17. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazılmak, başlamak.

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüklenmek.

19. Anlamı (eş anlamlısı):

Tecavüz etmek, geçmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gir-mek