girintisiz çıkıntısız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Girintisi çıkıntısı olmayan, düzgün, dümdüz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-rin-ti-siz çı-kın-tı-sız