girintili çıkıntılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düz veya düzgün olmayıp girinti ve çıkıntıları olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-rin-ti-li çı-kın-tı-lı