girimlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere girmek hakkını gösteren kâğıt, giriş kartı, duhuliye kartı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-rim-lik