giriftar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutulmuş, yakalanmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça giriftār


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-rif-tar