girift ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Farsça girift

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş "(yazı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde kullanılmış, neye benzer bir çalgı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "girift tezyinat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-rift