girişimölçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ri-şi-möl-çer