girişim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işe girişme, teşebbüs

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Saldırı girişimi önlendi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "girişimölçer" "girişim ölçme" "özel girişim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ri-şim