girişik tamlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde tümleç, sıfat tamlaması veya zarf bulunan tamlama.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ri-şik tam-la-ma