girişik bezeme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ri-şik be-ze-me