girişebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Girişme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Girişmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-ri-şe-bil-mek