girebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Girme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Girmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-re-bil-mek