gidip de gelmemek var gelip de görmemek veya bulmamak var ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`uzak bir yere giden kişi dönmeyebilir, dönebilse de ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-dip de gel-me-mek var ge-lip de gör-me-mek veya bul-ma-mak var