gidilmeyen yer senin değildir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gidemediğiniz yerinizin, kullanamadığınız malınızın size bir yararı olmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-dil-me-yen yer se-nin de-ğil-dir