gidişat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe gidiş + Arapça -āt çokluk yapan ek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutum, durum, davranış


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-di-şat