gibi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

-e benzer

Özelliği / Tipi / Türü; "edat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

O anda, tam o sırada, hemen arkasından

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İmişçesine, benzer biçimde

4. Anlamı (eş anlamlısı):

-e yakışır biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gi-bi