gezinti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kale duvarlarının iç tarafında kuleleri birbirine bağlayan dar yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çalgıyla belli bir parça çalmaksızın ezgiler çıkarma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlerde oda kapılarının açıldığı aralık, koridor

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sofa, balkon.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "gezinti yeri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-zin-ti