gezinebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gezinme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gezinmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-zi-ne-bil-mek